Nieuws december 2015

De doorstart die de Suba Foundation in Kenia medio 2014 maakte is een geslaagd initiatief gebleken.

Meevallende financiële bijdragen vanuit Nederlandse fondsen en stichtingen maken verdere uitbouw van de Suba Foundation mogelijk.

De Nieuwsbrief november 2015 en de foto’s van de huisbezoeken en de bijeenkomst met de weeskinderen en hun verzorgers in augustus kunt u hier downloaden.

Comments are closed.