Nieuws september 2017

Vanwege de verkiezingen in Kenia (8 augustus) werd de ‘meeting’ met de (wees)kinderen en hun (pleeg)ouders al op 2 augustus gehouden. Behalve de reguliere leermiddelen die

Deelnemers aan de training met hun certificaten.

Het uitdelen van nieuwe matrassen.

elk kind ontving, kregen degenen die in de examenklas zitten nog extra ‘revision books’, waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op de examens in november (te vergelijken met onze Cito-toets).
Dankzij extra donaties konden we ervoor zorgen dat de kinderen allemaal een nieuwe matras kregen (dat bleek hard nodig, want die wordt vaak door meer gezinsleden gebruikt).
De (pleeg)ouders konden in de afgelopen periode aan een driedaagse training in ‘ondernemerschap’ deelnemen, ter vergroting van hun kennis bij het uitvoeren van hun ‘small business’. Ze zijn erg dankbaar dat ze deze kans hebben gekregen en het heeft hun inzicht in o.a. de financiële kant van een eigen zaakje vergroot.

Comments are closed.