Welkom

SCO_2014
Stichting Suba Nederland heeft van 2003-2014 het Suba Children’s Home ondersteund. Dit is een tehuis in het westen van Kenia voor kinderen, van wie een of beide ouders aan aids zijn overleden.

Vanaf april 2014 zijn de kinderen van het Suba Children’s Home in gastgezinnen geplaatst. Dit is in overeenstemming met het beleid van de Keniaanse overheid. In Kenia is nu Suba Foundation opgericht door Kenianen. De stichting heeft in januari 2016 een officiële NGO-erkenning ontvangen. Diverse fondsen en stichtingen maken het ons mogelijk om t/m 2018 de weeskinderen te blijven ondersteunen. Het is tevens ons streven om de huidige gastgezinnen op weg te helpen met het opzetten van een ‘small business’, zodat ze in de toekomst ‘self-supporting’ kunnen zijn.

 

Nieuws juni 2017

Eind april vond weer de ‘meeting’ met de (wees)kinderen en hun (pleeg)ouders plaats in Migori. Zoals gebruikelijk werden er weer leermaterialen ,leesboeken en schooluniformen verstrekt, al naar gelang de individuele behoefte.             Dit keer werden ook diverse voedingsmiddelen uitgedeeld, omdat door de langdurige droogte de voedselprijzen enorm gestegen waren. Er werd met enthousiasme en grote dankbaarheid op de geste gereageerd. Ze ontvingen maïs, bloem, suiker, zout, braadolie, evenals zeep en afwasmiddel. De (pleeg)ouders gaven nog eens aan, hoe belangrijk dit project voor hun dagelijks leven is.

Nieuws januari 2015

Onlangs ontving het bestuur twee fotoverslagen van Michael Maunda, die op bezoek is geweest bij een aantal kinderen thuis en die een bijeenkomst heeft georganiseerd voor kinderen en guardians die ondersteuning bij het onderwijs ontvangen. U kunt beide verslagen hier inzien:

15-01_Home-visit-report
15-01_Report-on-educational-support

Tevens is er van onze eigen stichting een nieuwe nieuwsbrief uit, zie Nieuwsbrief-suba-15-01