Nieuws januari 2015

Onlangs ontving het bestuur twee fotoverslagen van Michael Maunda, die op bezoek is geweest bij een aantal kinderen thuis en die een bijeenkomst heeft georganiseerd voor kinderen en guardians die ondersteuning bij het onderwijs ontvangen. U kunt beide verslagen hier inzien:

15-01_Home-visit-report
15-01_Report-on-educational-support

Tevens is er van onze eigen stichting een nieuwe nieuwsbrief uit, zie Nieuwsbrief-suba-15-01