Stichting Suba Nederland

Stichting Suba Nederland heeft gedurende 2003-2014 de bouw van het Suba Children’s Home in Kenia gefinancierd. Sinds 2014 zijn de weeskinderen van het Suba Children’s Home teruggeplaatst in de gezinenn van familieleden (waar zij eerder alleen tijdens schoolvakanties verbleven). Dit is in overeenstemming met het Keniaanse overheidsbeleid.

Deze kwetsbare kinderen hebben echter nog steeds ondersteuning nodig. Daartoe is in Kenia de Suba Foundation opgericht, met ondersteuning van Stichting Suba Nederland.