Doelstelling

In verband met de veranderde situatie in 2014 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Voortaan geldt de volgende doelstelling:

  • Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins van de Suba Foundation, gevestigd in Kisumu (Kenia).

De Suba Foundation is een ‘community based project’, gewijd aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare (wees)kinderen, door middel van schoolopleiding en gezondheidszorg;

Uiteindelijk draait het allemaal om blije kinderen!

Uiteindelijk draait het vooral om blije kinderen!